Bošnjačka islamska zajednica Norrköping                             

 Välkommen!          

 

Bosnjacka islamska zajednica Norrköping  

Izvrsni odbor  
 
     
 
     
    
DONATORI / UPLATIOCI
U U HUMANITARNOJ AKCIJI "SREBRENICI 2010"

MAJ 2010 godine  
 
 
 
Red.br Donator/i - Uplatioc/i Mjesto Datum Iznas uplate
1 NUKIC DZEMAL NORRKÖPING 23.04.2010 500,00
2 SULEJMANAGIC ESAD NORRKÖPING 24.04.2010 500,00
3 ATAJIC HASIBA NORRKÖPING 26.04.2010 500,00
4 COSIC DENIS NORRKÖPING 30.04.2010 500,00
5 KARIC NAMIK NORRKÖPING 02.05.2010 500,00
6 KARIC ALDIN NORRKÖPING 02.05.2010 500,00
7 CAJLAKOVIC EF. ZEKERIJAH NORRKÖPING 21.05.2010 500,00
8 MEDZEDOVIC SENAD I MERIMA NORRKÖPING 22.05.2010 500,00
9 HALIMANOVIC MENSUR NORRKÖPING 26.05.2010 500,00
10 JUSIC SAFET NORRKÖPING 29.05.2010 500,00
11 JUSIC SENUDIN NORRKÖPING 29.05.2010 500,00
12 JUSIC MEHO NORRKÖPING 30.05.2010 500,00
13 MEHANOVIC NEDZIB NORRKÖPING 30.05.2010 500,00
14 VRANJKOVINA ALIJA NORRKÖPING 31.05.2010 500,00
15 BULJUBASIC ESAD NORRKÖPING 31.05.2010 500,00


SVE UKUPNO:  7500,00
 
 
Norrköping, 01.06.2010 god.

 
 
 

Zakljucno sa red.br.15., i uplatom: 7500,00 kr /Sedamipohiljada kruna/   
 
 

Molimo Allaha da nagradi sve ucesnike, donatore ove humane Akcije, amin!!!!  
 
 

Info o Akciji na ovom linku:

 

http://www.izninfo.org/humanitarnaakcijasreb.htm